Årets Vestkystkatter

Vestkystkatten


Årets Vestkystkatter


Her legges det ut bilder av "Årets Vestkystkatter" for hvert år. Dette er nytt fra 2015.

For å være med på dette må respektive katter vært på minimum 5 utstillingsdager.

NOM teller 75 poeng. BIS teller 100 poeng. (Det er kun NOM/BIS som er tellende resultater).

Ved poenglikhet telles de neste resultatene på kattene. Eksempel: To stk katter har 5 BIS hver, og den ene har kun vært på 5 utstillinger, katt nr 2 har vært på en sjette og har oppnådd en sjette BIS. Dermed leder den katten med 6 BIS. Det deles ut til kategori 1, 2, 3, 4 og huskatt.


Starten på showåret går fra 1 november til 31 oktober.

Resultater skal sendes til Cathrin Møllerop innen 15 november hvert år;

Kattens hele navn, EMS - kode, eiers navn, oppnådde resultater med dato/sted/utstilling.

mail; cat_moell_@msn.com

Vestkystkatten.

vestkystkatten@outlook.com