Styret

Styret.

 

 

Leder: Cathrin Møllerop, 2020/2021. (Tlf: 47 66 67 69).

Nestleder: Line Krogsrud, 2021/2022. (Tlf: 99 73 38 99).

Sekretær: Elin M. Sandvik, 2021/2022. (Tlf: 48 02 37 42).

Showsekretær: Cathrin Møllerop.

Kasserer: Evy Hoel, 2020/2021 (Tlf: 93 08 35 45).

Styremedlem: Synnøve Settemsdal, 2020/2021 (Tlf: 95215182).

Styremedlem: Aase Rovik, 2021/2022

Styremedlem: Liss Snekkersveen, 2021 (Tlf: 92 08 07 97).

Varamedlem: Siri Landre, 2021 (Tlf: 40 62 77 07).

Varamedlem: Torill Thevik, 2021
Varamedlem:
Gunn Sinnes Sletta, 2021

 

E-mail adresse sekretær: mkvsandv@online.no

E-mail adresse leder: cat_moell_@msn.com

For henvendelser fra klubbmedlemmer til styret, skal det tas kontakt via e-mail/tlf. Facebook er et fristed.

 

 

Alle henvendelser, og alt som skal sendes til NRR, skal via klubbsekretær - dette er veldig viktig at følges.

Kullregistreringer o.l via Min Katt. Sekretær ønsker beskjed per mail når det registreres kull, da dette skal inn i klubbens årsrapport.

Importer skal fortsatt via klubbsekretær.